VILA VICTORIA

Restaurarea unui imobil din perioada interbelică ce pune în valoare particularitatea arhitecturii din zona Banatului, unde elemente specifice de limbaj modernist sunt adaptate abil la o planimetrie încă nedesprinsă de influențele școlii maghiare de secol XIX

Vezi detalii complete
  • Anul proiectului : 2014
  • Beneficiar proiect : Olariu Mihai
  • Status : Proiect finalizat
  • Locație : Timisoara

Clădirea a fost ridicată în anul 1936, fiind o construcție modernistă integrată foarte bine în contextul noului bulevard al acelor vremuri ce urma să lege zona centrală de cartierul Fabric. Clădirea face parte din perioada foarte interesantă de arhitectură modernistă apărută după ani 20 în Timișoara, unde, prin procesul de românizare a Banatului au fost invitați arhitecți din întreaga țară să intervină și să devină autorii unor lucrări de referință prea puțin cunoscute de comunitate.

Terenul inițial aferent construcției a fost mai mare decât cel din prezent, fiind construite pe acesta locuințele colective in perioada comunista, care au mărit considerabil procentul de ocupare a terenului pentru cvartalul inițial. Imobilul a fost naționalizat, fiind dat in administrare Inspectoratului Școlar Județean, care a organizat sediul Palatului Pionierilor, ce a funcționat pana la începutul anilor 2000 sub numele de Palatul Copiilor, moment în care prin procesul de revendicare s-a dat câștig de cauza proprietarilor de drept.

Proiectul își propune sa restaureze imobilului din punct de vedere arhitectural și structural, readucându-i valoarea stilistică de la perioada modernistă în care a fost construit, fiind recuperată planimetria și materialitatea originală.

Anul/Anii de realizare a proiectului și execuției: 2014
Autor principal: Arh. Bogdan Demetrescu, Arh. Andreea Simici, Arh. Bogdan Isopescu
Colaboratori: Ing. Cornel Furdui, Ing. Ioan Furdui, ing, Septimiu NIcolas
Beneficiar: Olariu Mihai
Executant: PROMPT S.A.
Foto: Ovidiu Micșa
Adresa proiectului: Timișoara, Blvd. Revoluției nr. 20
Altele:
Suprafaţa terenului: 744 mp
Funcţiune, construcţie iniţială: Palatul Copiilor ( Palatul Pionierilor)
Suprafaţa construită, construcţie iniţială: 411,5 mp
Suprafaţa desfăşurată, construcţie iniţială: 1490 mp
Funcţiune actuală: Locuințe și birouri

© D Proiect 2020 / Toate drepturile rezervate.
Back to top